MY HOME

 

                                                                                                                                     

    


 Total 82articles, Now page is 1 / 5pages
View Article     
Name   kornc
Subject   한약약침 시험분석 코엔시

약제 안전성 확보 요건 관능, 유해물질, 미생물, 일반 시험이 있고
전후 점검과 분석으로 효용도를 향상시킨다.
이에 코엔시는 점검분석하고 있다

코엔시
kornc@kornc.co.kr


 Next    한약약침조성 이론정립 코엔시
kornc
  2021/02/23 Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by lifesay