MY HOME

 

                                                                                                                                     

    


 Total 838articles, Now page is 1 / 42pages
View Article     
Name   kornc
Subject   건설신기술838 수직집수관과 수평집수관이 연결된 복류수 집수매거 공법
내부에 교체 가능한 필터여재가 설치된 수직집수관과 역세장치가 설치된 수평집수관이 연결된 STS 권선형 스크린관을 사용한 복류수 집수매거 공법

 Next    건설신기술837 강관작업구를 이용한 연약지반 소구경 하수관 추진 공법 (SMART 공법)
kornc
  2018/04/21 Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by lifesay